System Identification Thailand Random V.1.5

การสุ่มเลขบัตรประจำตัวประชาชนนี้นั้นเป็นการสุ่มโดยใช้การคำนวนทางคณิตศาสตร์เพื่อให้ได้เลขบัตรประชาชนที่สามารถใช้งานได้จริงโดยที่เรานั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เลขบัตรประชาชนของจริงแต่อย่างใด ซึ่งท่านสามารถที่จะนำเลขที่ได้จากการสุ่มเลขบัตรนี้นั้นไปทำการสมัครเกมส์ สมัครเว็บไซต์ หรือสิ่งต่างๆ โดยที่ท่ายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนจริงของตนเองหรือของผู้อื่น เพราะอย่างที่เราได้บอกไปนั้นว่าเลขของเรานั้นมาจากการสุ่ม เพราะอย่างนั้นเลขที่ปรากฏโดยส่วนใหญ่นั้นไม่มีอยู่จริงในฐานข้อมูลทางทะเบียนราฐแต่อย่างไร

เพราะอย่างนั้นสบายใจกับการสุ่มเลขบัตรของทางเราได้เลยเพราะว่าไม่ว่าคนใดก็ไม่สามารถนำเลขบัตรประชาชนของท่านไปแสวงหาผลประโยชน์ไม่ได้

Random.in.th เป็นเพียงเว็บไซต์ที่ให้บริการเพียงแค่สุ่มตัวเลขเช่น สุ่มบัตรทรู,บัตรเอแคช,บัตรคุกกี้และสุ่มเลขบัตรมิได้มีส่วนเกี่ยวของจากบริษัทใดๆหรือมีเจตนาที่จะหาผลประโยชน์จากผู้ใดทั้งสิ้น
ออกแบบและเขียนระบบโดยปริ้นซ์.